#circle

Post udostępniony przez kar-gold (@kargold_)

#MINIMALIZM

Minimalizm, sztuka minimalna (ang. minimalism albo minimal art) – nurt w sztuce, rozwijający się w latach 60. XX wieku. Twórcy minimalizmu dążyli do ograniczenia w dziele środków plastycznych. Operowano jedynie uproszczoną bryłą, podstawowymi kształtami (okrąg, trójkąt, prostokąt), gładkimi powierzchniami oraz wielkościami i skalą (powstawały tak często monumentalne obiekty). W dziełach tych wyeliminowano "ślad autorski" tworząc prace o anonimowej atmosferze. Tendencja ta odwoływała się do pierwotnych form architektury i fascynacji produkcją przemysłową (pokrewna postawa do konstruktywizmu). Powstawały w ten sposób obrazy o prostych podziałach np. modułowych lub całkiem gładkie, obiekty-rzeźby jako proste bryły, lub zestawy brył, czasami budzące architektoniczne skojarzenia. Jest nurtem przeciwstawnym wobec prądów charakteryzujących się bogactwem form i środków ekspresji. Wyznacznikami tego rodziaju twórczości są: oszczędna stylistyka,unikanie dekoracyjności, ograniczanie jaskrawych braw do akcentów, oraz eliminowanie możliwości kojarzenia elementów dzieła z czymkolwiek. Interpretacje tych dzieł nasuwają skojarzenia dotyczące: spokoju, kontemplacji, medytacji, bezruchu, ciszy. Strategia ta sprawia, że widz koncentruje się na kontemplacji barw nałożonych w róznym natęzeniu. Dzieła te mają w sobie też rodzaj sterylności, gdzie każde zakłócenie może przeszkadzać, charakteryzują się precyzją wykonania. Istotnym ośrodkiem tej sztuki była galeria Dwan Gallery w Los Angeles. Postawa tej sztuki była realizowana również w takich kierunkach jak: konceptualizm, sztuka ziemi, mail art.

źródło wikipedia.pl

Aktualności

AMBERIF to najważniejsza na świecie wystawa bursztynu i największa impreza jubilerska w Europie Środkowo-Wschodniej. Tu biznes spotyka się ze sztuką, tu rodzą się twórcze pomysły i idee, tu prezentowane są najnowsze trendy i technologie w jubilerskim designie. AMBERIF 2017 to ponad 450 firm z 14 krajów. Organizatorzy spodziewają się blisko 7 tysięcy odwiedzających z całego świata - głównie z Polski, Rosji, Niemiec, Chin, Wielkiej Brytanii, USA, Łotwy, Czech, Litwy i Ukrainy, Danii, Szwecji, Austrii, Węgier, Finlandii, Francji oraz Włoch. Punktem kulminacyjnym Targów jest wieczorna Gala Bursztynu i Mody AMBER LOOK Trends & Styles 2017. Targi mają charakter branżowy, są dostępne wyłącznie dla osób i firm związanych z biżuterią, sztuką jubilerską i sztuką użytkową.